Tilmeld fragtskade her

Har ikke anmærket på fragtbrev

Fragtskade – uden anmærkning på fragtbrevet?

Har anmærket på fragtbrev

Fragtskade – med anmærkning på fragtbrevet