Hætteopvaskemaskiner

 

Med en hætteopvaskemaskine får du en ergonomisk arbejdsgang og en rigtig høj kapacitet. Hætteopvaskemaskinerne anbefales til medio og store vaskebehov. En hætteopvaskemaskine komme først rigtig til sin ret, når den stilles i forbindelse med en opvaskesektion – altså med et forskyllebord (stålbord med armatur og spulearm) før maskine samt et tørrebord efter maskinen. Når bakken  står på forskyllebordet kan den således glides direkte ind i hætteopvaskemaskinen efter at være blevet skyllet af. Når hætteopvaskemaskinen har vasket bakken færdig kan den ligeledes trækkes ud af maskinen uden unødigt løft af bakken. Med en længde på 110 cm eller mere kan flere bakker stå til tørring efter hinanden. Herved opnås højst mulig effektivitet med opvasken og færrest muligt løft idet opvaskebakken glides fra forskyllebordet – ind i maskinen – og ud på tørrebordet.

Showing all 28 results